Oblíbené internetové odkazy

bart1

Literatura:

Keřkovský M., Vykypěl O. (2002) Strategické řízení – teorie pro praxi, C. H. Beck
Ročenka Hospodářských novin (2001, 2003, 2004),
Economia
Foret M. (2003) Marketingová komunikace,
Computer Press
Kiyosaki R. T. (2002) Cashflow kvadrant,
Pragma
Porter M. E. (1994) Konkurenční výhoda, Victoria Publishing
Sculley J., Byrne J.A. (1994) Odysea – Od Pepsi k Apple,
Management Press
Sedláček J. (2001) Účetní data v rukou manažera, Computer Press
Samuelson P. A., Nordhaus W., D. (1991) Ekonomie, Nakladatelství Svoboda
Vodáček L., Vodáčková O. (2004) Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii, Management Press
Drucker P. F. (2001) Výzvy managementu pro 21. století, Management Press
Keřkovský M., Drdla M. (2003) Strategické řízení firemních informací, C.H.Beck
Johnson S. (2000) Kam se poděl můj Sýr?, Pragma
Sun Tzu, Sun Pin (2005) Umění války,
Nakladatelství HELION
Blanchard K., Johnson S. (1993) Minutový manažer, Pragma
Covey S. R. (1997) 7 návyků vůdčích osobností, Pragma
Bender P. U. (2002) Niterný leadership, Management Press
Kotler P. (2002) Marketing podle Kotlera, Management Press
Kopčaj A. (2004) Řízení proudu změn,
B.I.B.S.
Truneček J. (2004) Znalostní podnik ve znalostní společnosti, Professional Publishing,
Koubek J. (2003) Řízení lidských zdrojů, Management Press
Pivoda M. (1997) Současné strategické řízení,
UJEP FSE
The Economist (2003) Economist Intelligence Unit
Havlíček K., Kašík M. (2005) Marketingové řízení malých a středních podniků, Management Press
Kuras B. (2004) Je na Marxu život ?,
Baronet
Kuras B. (2005) Jako psa ke kandelábru, Baronet
McDonald M., Morris M. (2006) Škola marketingu,
Kanzelsberger
Kuras B. (1996) Češi na vlásku, Baronet
Brown D. (2003) Šifra mistra Leonarda,
Metafora
Drdla M. (2001) Řízení změn ve firmě - reengineering, Computer Press
Rolný I. (2005) Etika v podnikové strategii, B.I.B.S.
Welch J. (2005) Cesta k vítězství, Pragma
Hroník F. (2002) Managing people, B.I.B.S.
Tichá I. (2004) Učící se organizace. B.I.B.S.
Hill N., Stone W. C. (1996) Pozitivním myšlením k úspěchu, Pragma
Smith J. (2000) Jak zvyšovat produktivitu týmu, Computer Press
Foret M. (2001) Marketing - základy a postupy, Computer Press
Rejnuš O. (2003) Teorie a praxe - obchodování s cennými papíry, Computer Press
Lewis D. (1989) Tajná řeč těla, East Publishing
Vodáček L., Vodáčková O. (2002) Strategické aliance se zahraničními partnery, Management Press
Jobber D., Lancaster G. (2001) Management prodeje, Computer Press
Meyssan T. (2002) Velký podvod,
Motto
Pease A., Pease B. (2003) Proč muži lžou a ženy pláčou,
Alman
Pease A., Pease B. (2000) Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Alman
Allen D. (2008) Mít vše hotovo,
Jan Melvil Publishing
Pande P.S., Neuman R.P. (2008), Zavádíme metodu Six Sigma, Twinscom
Vágnerová M. 2007) Základy psychologie,
Karolinum
Chan Kim W, Mauborgne R. (2006) Strategie modrého oceánu, Management Press
Klíma J. (2006) Makroekonomie,
Alfa Publishing
Ruiz D.M. (2001) Čtyři dohody, Pragma
Toman I. (2009) Debordelizace hlavy,
Taxus International
Forster A., Kreuz P. (2007), Nekonvenční myšlení,
Grada Publishing
Mlodinow L. (2008), Život je jen náhoda, Slovart
Walter Isaacson (2011), Steve Jobs,
Práh
V. Pikora, M. Šichtařová (2011), Všechno je jinak,
Grada
V. Pikora, M. Šichtařová (2012), Nahá pravda,
Grada
T. Sedláček (2009), Ekonomie dobra a zla,
65. pole
J. Elliot (2012), Cesta Steva Jobse: iLeadership pro novou generaci, Práh


Oblíbené internetové odkazy

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver