listopadu 2005

Softwarový audit

Dobrá zpráva pro zaměstnavatele je, že počítačová gramotnost průměrných uživatelů počítačů roste. V době neustálého boomu informačních technologií je to jistě výhoda. Většina z nich umí nejen s počítačem zacházet, ale také instalovat software, stahovat data z internetu, pracovat s digitálními fotografiemi nebo hudbou. Zde si však musíme uvědomit možné negativní důsledky uživatelských aktivit.
Je velice obtížné - zvláště ve větší firmě - udržet si trvalý přehled především o stavu software. Přitom každý IT manažer ví, že v případě nelegální instalace SW je odpovědnost na statutárním zástupci firma nebo administrátorovi. Jednou z firem zabývající se prosazením legálního SW prostředí je BSA.

logo

Policejní vyšetřování na základě udání může potkat bohužel jakoukoli firmu. Ať už jde o osobní mstu zaměstnance nebo un-fair pokus konkurence, výsledek je stejný. Podcenit tuto hrozbu je nerozumné. I když zákon vyžaduje nalezení konkrétního viníka, často odpovědnost skončí na správci IT nebo na statutárním zástupci firmy. Následuje pak finanční postih, ztráta dobrého jména nebo svobody. Jedním z mnoha příkladů může být tento článek.

Preventivní obranou může být softwarový managament, který by měl být součástí strategie IS/ICT. ten by měl mimo jiné obsahovat pravidelné softwarové audity, které zajišťují důslednou evidenci a správu licencí. Kromě softwarové čistoty bývá nejčastějším důvodem kontrola využívání SW prostředků. Srovnání údajů evidovaných licencí a skutečně nainstalovaných programů často bývá šokující.
Nastolení pořádku v instalacích výrazně ulehčí počítačové síti nebo výkonu jednotlivých stanic. Nebezpečná může být (zejména v případě PC) kombinace legálních a používaných programů se všemi hrami nebo prográmky typu free-trial apod. Správce sítě pak často není schopen odhalit příčinu problémů a kromě nákladů na jeho činnost a odstávku zaměstnaneckých PC je jedním ze závěrů fakt, že je koupen novější a výkonnější HW.

Zkuste se sami zamyslet, zda používáte na firmě efektivně SW vybavení. Z vlastní zkušenosti vím, že například kancelářský balík MS Office je standardem, se kterým umí ovšem velice málo zaměstnanců pracovat. Co takhle kombinace s technologií XML, Office602 nebo OpenOffice? Stačí malý test zručnosti a v kombinaci s kvalitní strategií IS/SCT je řešení na světě.

OS Leopard vs. Vista

Operační systém na počítačích Apple Macintosh má v současné době pořadové číslo 10.4.3 (Tiger). Po dalších desetinkových aktualizacích (které určitě přijdou) se těším určitě nejen já na ohlašovaného nástupce 10.5 - Leoparda. Měl by vyjít přibližně ve stejném termínu jako několik let ohlašovaný OS od Microsoftu - Longhorn/Vista.
Bude určitě zajímavé sledovat, co zase kouzelníci z Microsoftu dokázali okopírovat nebo ukrást a pomocí bezesporu skvělých marketingových aktivit prodat jako technologii třetího tisíceiletí. Nedávno jsem se v jednom rozhovoru s majitelem softwarové společnosti dočetl, že příběhů o "nákupních" aktivitách MS kolují po Státech tisíce. Nejprve projeví zájem o spolupráci nebo koupi, vy se jim otevřete a oni pak bez zájmu odejdou. Nějakým záhadným způsobem poté ve svých vývojových centrech přijdou s ohromující novinkou nápadně se podobající předmětu předchozího zájmu.

Jedny z prvních screenshotů připravovaného OS od Microsoftu - grafické rozhraní nazvané Aero (u Apple se jmenuje Aqua).

screenVirtualFolder screenSidebar

Již několik let používané prostředí od Apple.


Picture 2 Picture 5

První letmé zhodnocení: kromě animací a průhlednosti bude ve Vistě (stejně tak jako již dlouho v Mac OS) také Gadgets - u Apple známé jako Widgets. Dále pak "majkrosoftí" verze vyhledávací technologie Spotlight, virtuální - smart - složky, synchronizační prostředí iSync a pár dalších "revolučních" řešení. Zkrátka ... nic, co bychom na MACích nepoužívali již dlouhý čas.
Obrázek, který je výstižný a aktuální i v této době - dejavue ...

upload_346911


Vyhodnocení investic

Proces hodnocení přínosu daného projektu se nazývá business case. Tento termín sám o sobě není důležitý, avšak zásadní je, že většina MSP příslušné hodnotící postupy nevyužívá.

Jedním z možných řešení vhodných především pro malé a střední firmy je myšlenkový postup od společností Solution Portals. V rámci zpracování studie je možné srovnávat jednotlivé přístupy k řešení projektu a najít ten nejvhodnější způsob investice. Samotné zpracování by mělo mít vždy formu (byť) malého projektu se svým harmonogramem, rozpočtem, eliminací rizik a dalšími faktory. Zdá se logické, že čím více investic věnujete na vypracování kvalitního projektu, tím se zvýší kvalita rozhodovacího procesu. Následně se pak projeví v nižších nákladech a efektivnější investici do samotného projektu. Tento postup je v tuzemských podmínkách často opomíjen (narozdíl od vyspělých ekonomik) a to je také jeden z důvodů neefektivního a unáhleného investování do rozvojových projektů.

Tvrdí se, že pokud časová investice do vypracování projektu přesáhne 40 hodin a dalších 40 hodin z ostatních zainteresovaných oddělení a není vyprodukována jasná a schůdná analýza, je nutné celý proces zjednodušit. Proč je uvažována spolupráce s ostatními odděleními?
Pokud je uvažovaný zásah do firemních procesů opravdu hluboký, může projekt manažer opomenout některé jiné - alternativní - výhody či náklady, na které mohou upozornit právě ostatní spolupracovníci. nejenže se tím zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, ale může to být významný motivační prvek pro členy týmu spolupracujících na projektu.

Jedním z nejlépe hodnocených nástrojů, které v poslední době také využívám na projektové řízení (pro platformu Apple), je Merlin.

Co se týká samotného vyhodnocení, máme několik možností. Analýza ROI (Return On Investment - návratnost investic) se hodí spíše pro velké nebo strategické projekty. Pro menší projekty (do 1 mil. Kč) se hodí spíše jednodušší ukazatele jako doba návratnosti (Payback). ROI se používá především pro vyhodnocení nákladů a výhod, které projekt přinese a které lze převést na peněžní vyjádření. Vedle nich se však jistě najdou takové, které nelze jasně finančně vyjádřit, avšak je nutné je vyčíslit. Proto je důležité v rámci jednotlivých firemních procesů definovat jednotlivé úkony a přiřadit jim nějaké finanční hodnoty. Budeme potom schopni daleko lépe s těmito údaji proacovat a vyhodnocovat je.

Ve své podstatě není důležité, zda jste malou či velkou firmou, ale jak a zda pečujete tím správným způsobem o své investice. Pokud využíváte některé analytické nástroje na ochranu svých investic a vyhodnocujete je, jste na správné cestě, pokud ne ... máte jistě co zlepšovat.

Budoucnost = interaktivita

Celosvětově připadá na televizní reklamu asi 40% reklamních výdajů. Nyní však nastává u TV vysílání fragmentace trhu. Jestliže dříve existovaly ve vyspělích zemích tři nebo čtyři televizní kanály, nyní jsou to často desítky. Umožňují to mimo jiné digitální televize, satelity nebo kabelové vysílání. Na jedné straně se tříští zájem u diváků na více oblíbených stanic a společnosti buď vydávají vyšší částky za reklamní čas nebo se musí rozhodnout, kterou cílovou skupinu chtějí primárně oslovit. Na druhou stranu je pravděpodobné, že budou v oslovení konkrétního segmentu mnohem efektivnější.

Obrovským tempem se rozšiřují nová média, především pak internet a mobilní technologie. Vliv digitalizace bude nebývalý a během nejbližších let bude většina nakupovaných médií digitální.

Internet není jen nosičem reklamy, umožňuje nám především interakci mezi námi a spotřebitelem. Tuto aktivní komunikaci nám není schopna zajistit klasická televize, rádio ani tisk. Přes jeho zřejmé možnosti však většina společností není ochotna (nebo schopna ?) využít toto médium efektivním způsobem. Jeho možnosti jsou totiž využívány stále z malé části a proto je zde výzva především pro MSP. Efektivním marketingem lze využít internetu a do určité míry eliminovat kapitálovou sílu velkých společností.

Mobilní telefony již přestaly být pouze komunikačním přístrojem, stávají se dalším významným médiem. V nejbližších letech se stane zcela jistě dalším zásadním interaktivním médiem, který již nyní dává velké možnosti při využití jeho potenciálu.
Jelikož je to jediné skutečně mobilní médium s velkým dosahem a možností okamžité reakce, stačí se jen zamyslet nad možnostmi využití získaných kontaktů a obchodní síti. Ve spojení s internetem, informačním systémem společnosti a některými dalšími technologiemi jsme schopni velice efektivně a relativně levně zajistit oboustrannou komunikaci se zákazníkem. Ta nám může kromě zvýšeného zisku zajistit veledůležité marketingové informace.
Proto si myslím, že v nejbližších letech mobilní technologie výrazně ovlivní trh a nabídnou jak marketérům, tak manažerům firem netušené možnosti.

Jedna z největších mediálních agentur na světě Aegis Group odhaduje, že nárůst výdajů na reklamu a marketing bude v celosvětovém měřítku růst o cca 5,2%. Tento růst se samozřejmě liší region od regionu (Francie 2,2%, USA 4,1%, střední a východní Evropa 9%, Čína 18%). V nejvyspělejších ekonomikách se nynější výdaje pohybují mezi 2-2,5%.

Kolik prostředků vydává na reklamu a marketing Vaše společnost ?

Beer Game

Znáte hru "Pivo"? Že ne? Nevadí ... pokud jste proaktivní firmou se zájmem lépe pochopit a optimalizovat firemní procesy a hledáte zároveň náplň svých outdoorových tréninků nebo víkendových workshopů, je jako stvořená právě pro vás.

Ve spolupráci s fakultou sociálních studií Masarykovy university Brno je možné zajistit sehrání této hry a získat tak zkušené lektory. Cílem hry je mimo jiné získat představu jednotlivých hráčů (administrativa, logistika, obchod) o důležitosti ostatních pozic, bez jejichž efektivní a profesionální spolupráce nebude výsledek takový, jaký by mohl být. Je to také o pochopení vlastní role v tomto hodnototvorném řetězci a o důležitosti každé z pozic.

Tato hra byla vyvinuta ve Sloan School of Management v M.I.T.. Jde o laboratorní napodobení toho, jak funguje skutečná organizace.

Postup je popsán na různých webových stránkách, jako například ZDE a je možné hrát i online, nicméně hra mezi spolupracovníky může být zajímavým přínosem pro všechny zúčastněné.

Marketing jako investice

Víte, proč je marketing ve celé řadě firem neúčinný? Patrně si řeknete, že se důvodů najde celá řada, nicméně jedním ze společných jmenovatelů je také fakt, že je často považován za nepodstatnou činnost a existuje bohužel velké nepochopení jeho skutečné role. To je ovšem zásadní chyba. Marketing má povahu vědy a je třeba se na něj dívat jako na investici, musí být proto měřitelný a musí být měřen!
Je dobré si uvědomit klíčovou roli marketingu ... jeho prostřednictvím musíme prodat více výrobků (služeb), častěji, více lidem a s vyšší marží.
Nejde tedy o to, aby všichni milovali Váš výrobek nebo službu. Jde především o to, aby si jej kupovali. A nejen to, marketing musí zajistit, aby se zákazník vracel a opakovaně nakupoval. Jednou z nejdůležitějších věcí je tedy poskytnout zákazníkům dostatek důvodů ke koupi.
Možná Vás napadne ... dobře, ale JAK to konkrétně udělat? Odpověď je zdánlivě jednoduchá. Realizace ovšem podstatně složitější. Chcete-li uspět, je nutné dodržet několik zásad. Za prvé: odpovězte si na otázku, zda znáte svoje zákazníky a jejich skutečné potřeby. Odhaduji, že odpovíte: "samozřejmě ano!" ... avšak vsadil bych 10:1 na to, že to není tak docela pravda. To je klíčová věc. Za druhé: musíte totéž zjistit také u zákazníků, které ještě nemáte. Jedině tak můžete růst a rozvíjet se.
Je proto nutné provádět permanentní průzkum trhu, segmentovat ho a cíleně prezentovat ty správné důvody co možná nejefektivnějším způsobem. Dále pak vytvořit vhodný marketingový mix s ohledem na potřeby zákazníka a důsledně realizovat zvolenou strategii. Kontrola by měla být (a často bohužel neníWinking samozřejmou součástí završující celý koloběh. Více ZDE.

I když se to může zdát jako plýtvání časem, protože není vidět výsledky ihned, chceme-li porozumět svým (i budoucím) zákazníkům, musíme neustále testovat vše co děláme a měřit výsledky všeho co děláme. V oblasti financí je běžné provádět analýzu odchylek, proč bychom to tedy neměli dělat v marketingu? Proto je důležité rozebírat úspěchy i neúspěchy - často můžeme totiž zjistit, že úspěch je dosažen díky jiným faktorům než jsme původně zamýšleli. Přemýšlejte o tom ...

Inteligentní tisk v síti

Druhým zajímavým technologickým produktem, který mne na letošním Invexu zaujal, je sofistikovaný nástroj na správu tiskových úloh SaveQ od brněnské společnosti Y Soft.

Základem tohoto řešení je server, na kterém běží softwarová aplikace SaveQ, která ovládá a rozděluje tisk v síti. Každá tisková úloha je předána serveru a ten pak (dle předem definovaných kritériíWinking rozhodne, kde a zda bude dokument vytištěn. Takovou úlohu pak dokáže přesně (!) a v přehledné formě zaúčtovat na vrub jednotlivce, skupiny nebo projektu. Sledování vytíženosti pak lze následně využít při optimalizaci tiskového prostředí.

Picture 10

Sledování funguje jak on-line, tak i off-line. V případě on-line se zaúčtuje pouze skutečně vytištěná stránka a to nedokáže žádný jiný produkt na trhu. SaveQ dokáže monitorovat kopírování s autorizací pomocí terminálu. Pokud není terminál aktivován (manuálně či kartou) je kopírování blokováno.
Totéž platí i pro zabezpečený tisk. Je využitelný všude tam, kde není žádoucí nechávat tištěné dokumenty na očích pro neoprávněné osoby (využití - management, projekty atp.).

Picture 12 Picture 16

Monitoring lokálního tisku často odhalí vysoké náklady a jsou poté impulsem pro hledání optimálního (a levnějšího) řešení.

Picture 11

VoIP - telefonování budoucnosti?

Jedním z klíčových témat na letošním Invexu byla internetová telefonie. O co vlastně jde?

Především v posledním roce je
Voice-over-Internet-Protocol velkým tématem. Některé studie hovoří o tom, že v roce 2009 bude 80% hlasových služeb fungovat na bázi IP protokolu. Za tři roky by dokonce v segmentu malých a středních firem měla více než polovina z nich komunikovat výhradně přes datové linky. Telefonování přes internet bez paušálu, bez geografického omezení, s komfortem obsluhy hovorů a bez dalších vysokých nákladů - to je budoucnost.
První a nejjednodušší možností je komunikace mezi dvěma počítači. Typickým příkladem je telefonování pomocí software - např.
SKYPE.
Dalším způsobem je propojení mezi dvěma IP telefony - hovor je naprosto shodný s telefonováním v běžné telefonní síti.

Picture 3

Třetím způsobem může být volání do všech tuzemských a zahraničních telekomunikačních sítí, jak pevných tak i mobilních. Současně lze sestavit hovor mezi IP telefony navzájem, nezávisle na ústředně poskytovatele služby.

Picture 5

IP telefonii lze s úspěchem použít i v menších firmách s pobočkovou ústřednou. Adaptér lze totiž jednoduše připojit k pobočkové ústředně, na které se nadefinuje pevná předvolba, jejíž vytočením lze odchozí hovory směrovat buď přes stávající linku nebo přes internet.

Picture 6

Jednou z firem nabízejících komplexní řešení je společnost Net24, která je partnerem Unient Communications. Z mnoha dalších firem nabízející profesionální řešení lze jmenovat firmy Ipex nebo Mattes.


© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver