května 2006

Byznysový slovník

Často se mě lidé ptají, co vlastně dělám. Většinou jim odpovím, že jsem poradce a konzultant v oblasti strategického řízení, marketingu a informačních technologií.

Mám však pocit, že budu muset tento popis mé činnosti přehodnotit, neboť jsem při toulkách Internetem narazil na zajímavý výklad oblíbených business termínů. Zde jsou jen některé z pojmů, které se často vyskytují v médiích či mluvě manažerů:

konzultant - člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos konzultantů spočívá v tom, že lidé ve firmě se proti společnému nepříteli spojí, a v podniku tak opět zavládne lepší atmosféra.

embíej (MBA) - ceněná listina s razítkem prestižní americké univerzity, kterou získáme např. víkendovým dojížděním do Čelákovic nebo do Legerovy ulice v Praze. Listina propůjčuje svému nositeli nadpřirozené schopnosti, zejména bezprecedentní kluzkost a umění pronikat zezadu do trávicích traktů nejvyššího managementu.

marketing - skupina halasících lidiček, kteří jsou ambiciózní, ale nechtělo se jim studovat obtížnou školu.

PS: Samozřejmě neberu tyto výklady vážně, ale říká se, že na každém šprochu ...
smiley_smile. Pokud se také chcete pobavit, ZDE je odkaz na další.

RW Šablony

S rostoucí oblibou tvorby stránek v tomto programu roste počet firem, které (zpravidla komerčně) nabízejí nádstavby do programu. V dnešním příspěvku do miniseriálu zde naleznete odkazy na šablony, více či méně povedené.

Blueball Design
Bench Design
Elixir Graphics
Med Designs
NewEnding Studios
MultiThemes
seyDesigns
Rapid Ideas
Varsis Studio
Dave Cantu
iUse

Startujeme AdWords

Dnes jsem dal do pohybu vlastní zkušební internetovou reklamní kampaň pomocí Google AdWords. Tento reklamní program je mnohem účinnější a efektivnější než standardní reklama na webových portálech, protože se platí podle toho kolik návštěvníků se proklikne až k Vašim stránkám. Navíc můžete oslovit specifickou skupinu uživatelů zadáním požadovaných kritérií, takže vaše prostředky jsou maximálně efektivní a v konečném důsledku je reklama i mnohem levnější.

Zde jsou statistiky přístupů na moje webové stránky. Chci tím demonstrovat počet návštěvníků do doby, než začnu s kampaní. Po třech měsících udělám porovnání a jsem zvědav, zda se počet přístupů adekvátně změní.

Picture 1

Zde naleznete postup, jak si zařídit účet u Google AdWords, platby, nastavení a další potřebné náležitosti před započetím reklamní kampaně. Chcete-li se dozvědět něco o tom, jak si sami zařídit internetovou reklamu, navštivte tyto webové stránky.

Omyly při plánování

Nejprve je vhodné položit si otázku: proč bychom vlastně měli plánovat?

Odpověď je jednoduchá ... protože díky němu budeme efektivnější než bez něj. Budeme si ale muset zodpovědět a písemně definovat cíle, priority, zdroje a další klíčové faktory. V případě delšího či většího projektu je vhodné použít projektový software (na obrázku Merlin).

Merlin-Gantt

Studie hovoří o překvapivě vysokém procentu neúspěchů při strategických změnách ve firmách (až kolem 70-ti%!!!). Není to ale tím, že by plánování a tvorba strategií byla ze své podstaty špatná. Je to dáno zejména podceněním problému nebo špatným řízením.
Zde jsou největší prohřešky a důvody nezdaru:

Neurčité a nejasné úkoly (SMART)
Neměřitelné obchodní cíle
Špatná implementace a volba (technologického) partnera
Lidské zdroje, jejich znalosti a vyškolení
Podcenění dat a špatné analytické závěry
Nedostatečná změna podnikové kultury a orientace na zákazníka
Nesprávně řízená strategická změna
Není podpora vrcholového managementu
Špatný odhad délky trvání činnosti
Nejsou plánovány časové rezervy
Plánujeme věci, které nemáme pod kontrolou
Podceníme složitost problému
Přinášíme příliš složitá nebo příliš jednoduchá řešení
Zapomínáme na lidskou psychiku (motivace, psychická kondice, zapomětlivost, pohodlnost ...
Utápíme se v detailech a zapomínáme na celek
Neodhadneme kdy začít s přípravnými pracemi
Merlin-largeMusíme být trochu čaroděl Merlin, abychom namíchali správný lektvar, který výše uvedené faktory eliminuje. Pokud však existuje jasná vize, komunikace a dostatek energie, není tento cíl nereálný.

RW Zabezpečení stránky

Jednou z možností, jak zabezpečit stránku(y) s utajeným obsahem, je použít plugin Lockdown od společnosti Loghound.

Picture 3

Picture 4

Picture 5

Picture 6

Před samotnou koupí licence zkuste malý test ZDE.

Elektronický podpis

Patrně jste již slyšeli o tom, že existuje elektronický podpis (EP). Kdo z vás s ním ale má nějaké zkušenosti|?
Není to (jak se možná někteří z Vás domnívajíWinking naskenovaný obrázek Vašeho podpisu a vložený jako příloha do e-mailu. Díky rychlému rozvoji technologií a zejména elektronickému "životu na Internetu " je stále větší snaha o větší zabezpečení elektronických dokumentů. Stejně tak, jako si chráníte (nebo byste měli) svoje data antivirovými programy, zálohováním a kopiemi, firewaly a podobně, je stále důležitější chránit svoje data při posílání informací přes Internet.
Jsem jeden z těch, kteří "věří, že existuje, ale ještě jej nikdy neviděl". Proto jsem se rozhodl si jej opatřit. Nejprve však trochu teorie.

kam_jit_mapacasova_razitka

Co je tedy EP a k čemu je potřeba? Zjednodušeně řečeno, EP je zašifrovaná informace, která je připojena k elektronické komunikaci a která Vás jasně identifikuje. To, že například byla odeslána zpráva z vašeho počítače ještě nedokazuje, že jste tuto zprávu odeslali skutečně Vy! Daleko důležitější než běžná konverzace však je nutnost ověření při posílání citlivých dat při komunikaci s úřady. V budoucnu bude samozřejmostí elektronická komunikace s Vaším lékařem, bankéřem nebo psychoterapeutem a jsem přesvědčen, že nikdo z nás nechce ztratit svoje soukromí.

Další informace naleznete ZDE nebo přímo u zdroje - ministerstvo informatiky.

Jelikož je situace pro uživatele Mac OSX složitější než pro většinovou platformu Windows, rozhodl jsem se pořídit verzi el. podpisu, která zatím neumožňuje komunikaci s úřady. Postupoval jsem podle následujícího návodu.
Pro uživatele Windows je zde několik možností. Odkazy na následující stránky Vám řeknou víc. Pokud chcete získat konkrétní zkušeností uživatele s registrací u České pošty, doporučuji tento odkaz.
Certifikačních autorit (CA) nabízejících svoje služby je více, ale v současné době mají jen tři akreditaci MICR. Už máte také svůj elektronický podpis? Jaké jsou Vaše zkušenosti?

RW Povedené a plugin stránky

http://www.zlog.it/
http://www.rebeccahelen.co.uk/
http://www.raycity.com/
http://www.ceboxpad.com/
http://www.jasonsimmons.net/
http://twoandahalfwhiteguys.com/
http://www.joshlockhart.com/
http://www.pixelseverywhere.com/
http://www.fxstation.com/

http://www.yourhead.com/
http://www.loghound.com/
http://macdock.com/
http://www.rapidweaver-seo.com/
http://www.eshox.com/
http://www.clocklink.com/
http://www.elixirgraphics.com/
http://www.rapidweaver.it/
http://www.eshox.com/

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver