června 2006

Personalistika podle GE

Jeden z nejdůležitějších faktorů při řízení společnosti je přijímání těch správných lidí. Žádná strategie, technologie nebo finanční zdroje nejsou zdaleka efektivní, pokud je nepoužívají ti správní lidé.

images-1

Jack Welch ve své "Cestě k vítězství" popisuje systém pěti principů ... 4E+1P*. Myslím, že je v zásadě použitelný pro jakoukoli společnost, neboť její principy jsou universální. Předtím, než příjmete nového pracovníka, zkuste provést tři testy na počátku pohovoru (Touto optikou lze samozřejmě nahlížet i na stávající zaměstnance).

První se týká poctivosti. Poctiví lidé mluví pravdu a dodržují slovo. Nesou zodpovědnost za své činy, přiznají chyby a napravují je. Druhý je o inteligenci. Nepleťme si však inteligenci se vzděláním. Je to spíše než formální vzdělání intelektuální zvídavost se širokými znalostmi, s nimiž může v dnešní hektické době pracovat nebo vést jiné lidi. Třetí je test zralosti. Nejde ani tak o věk, jako o zvládání překážek a stresu při plnění svých povinností. Zralí lidé jsou pokorní, respektují emoce druhých, věří si a nejsou arogantní. neexistuje žádný test zrlosti, ale musíme se spolehnout na svoje pocity, na svůj vnitřní hlas.

differentPeople

Rozhodně exituje spousta dobře fungujících systémů, ale zkusme se v krátkosti podívat na pět principů při tvorbě úspěšných týmů.

1. Pozitivní energie - jsou to většinou lidé přátelští, optimisté a extroverti. Nestěžují si na práci a mají rádi život. Rádi se projevují a navazují kontakty.
2. Schopnost předávat energii ostatním - mají přesvědčovací schopnosti, dokážou podněcovat ostatní, probudí v jiných lidech sílu. Dokáží se radovat, když dokáží uspět.
3. Elán a odvaha dělat obtížné věci - nejsou to ti, kteří vidí za každé situace příliš mnoho možností, které jim brání pustit se do díla. Jsou to lidé se smyslem pro efektivitu a vědí, kdy ukončit hodnocení situace a začít jednat. nerozhodnost může mít totiž fatální důsledky.
4. Schopnost uskutečňovat práci - umět realizovat věci je jedinečná vlastnost. Znamená to, že člověk ví, jak rozhodnutí uvést v život a postarat se o to, aby byl záměr navzdory přkážkám a všudypřítomnému chaosu dokončen.
5. Nadšení - je tím myšlen opravdový zájem o to, aby kolegové a přátelé byli úspěšní. mají dostatek té správné životní š'távy.

Pokud se vám zdá, že je to snad popis nějakého vysoce postaveného manažerského postu, jste na omylu. Tyto vlastnosti by v určité míře měli mít všichni, které přijímáte nebo se kterými pracujete. Kolik takových kolem sebe skutečně máte?

* (energy=energie, energize=dodávat energii, edge=elán, execute=vykonávat a passion=nadšeníWinking

RapidWeaver NEW

V současné době je k dispozici nové verze programu na tvorbu webových stránek RapidWeaver ... tentokrát ve verzi 3.5.

MBP_sw

Jak bývá zvykem, označována je jako Public Beta (2) a je Universal Binary, tzn. je určena jak pro uživatele OS MAC s procesory PPC, tak pro stroje již vybavené dvoujádrovými Intely.
Tato verze je nyní volně určena k testování a stažení ZDE. Kromě nových témat ve standardu (20 s téměř 100 možnostmi kombinacíWinking nabízí lepší možnosti bloggingu, snadnější možnosti publikování, nové flash možnosti prezentace fotografií a mnoho dalších. Podrobný výčet naleznete ZDE a další podrobnosti ZDE.


rapidweaver_themes

Pozor! Budete-li současné stránky vytvořené předchozí verzí testovat, důkladně si stávající data zálohujte, prozatím není přechod zcela korektní.

Volby 2006 trochu jinak

Podrobné výsledky naleznete v podrobné interaktivní formě ZDE. Tento článek však nemá za cíl dělat podrobný rozbor volebních výsledků, ale chci se zaměřit na něco jiného ... na použité marketingové prvky, díky kterým byly - z mého pohledu do značné míry - jiné než ty předchozí.

vysledky

Pokud by se vám náhodou přihodilo, že budete mít hodně času a rádi byste se dozvěděli něco o jednotlivých kandidujících stranách, jejich volebních slibech a programech, klikněte na následující odkaz.

Proč jsem na začátku tohoto článku zmínil marketing? Přestože jej většina občanů nevnímá, na pozadí celé kampaně jednotlivých stran pracují celé týmy odborníků ... marketéři, kreativci, reklamní odborníci, stylisté, analytici či komunikační manažeři.

Internet a webové stránky

Poměrně zajímavé je zhodnocení webových stránek kandidujících stran, které se většinou používá v případě komerčních nebo firemních webových prezentací. Z mého pohledu zajímavým marketingovým počinem (byť neúspěšným) byl změna propagace US-DEU krátce před volbami. Přes všechny negativní komentáře to byl patrně jeden z mála pragmatických způsobů, jak zachránit, co je možné. Odlišit se. Přesně tak, jak to musí udělat malá firma, která chce v konkurenci velkých a bohatých přežít a být relativně úspěšná.

Předvolební odhady a manipulace

Tento faktor je zvláštní z několika důvodů. Jednak může ovlivnit nerozhodnuté voliče, protože lidé jsou ve své podstatě velice tvární a rádi se přidají k odlišnosti, předpokládaným lídrům nebo naopak vyjádří obavu ze stávajícího stavu. Proto se podle mého podařilo využít ve svůj prospěch Zeleným jeden z průzkumů, který jim predikoval dvouciferné preference, stejně tak jako některé průzkumy naznačovaly vítězství levice.
Podobně to funguje v komerční sféře. Určitými postupy (někdy i manipulací s informacemi) je možné získat konkrétní skupinu potenciálních zákazníků na svoji stranu. Tento jev můžeme vidět každý den aniž bychom si to uvědomovali. Jeden příklad za všechny.

Strategické řízení

V politice (stejně jako v businessu) je moderní způsob řízení formou strategického řízení. O co jde? Zjednodušeně lze říci, že vedení strany (management) musí vydefinovat cíle, tzn. volební úspěch (hospodářský výsledek), priority a způsob jejich dosažení (strategie). Klíčové tedy je zadání, na jehož základě musí ostatní složky (okresní či krajské organizace, resp. jednotlivé firmy) rozpracovat operativní a taktické náležitosti.

Co z výše uvedených příkladů vyplývá? Byznys a politika je provázána daleko více a je si podobná, než jsme ochotni si na první pohled přiznat. Proto se nám bude daleko lépe usínat v případě, že se smíříme se skutečností, že vše je jen hra. Hra "na" nebo "o" (?) byznys.

Existují samozřejmě další příměry a srovnání mezi politikou a podnikáním jako marketingový průzkum, rozpočet nebo reklamní taky či slogany ... ale o tom možná jindy.

Zálohujete svoje data?

Občas se stane, že přijdeme o svoje data. Omylem smažeme staré soubory, ztratíme DVD ze zálohou nebo zkolabuje harddisk. Tak, jako se to stalo před týdnem mě.

Přesto, že znám ve svém okolí spoustu lidí, kteří díky ztrátě dat přišli o práci nad níž strávili spoustu času, dokud s touto nepříjemností nemá člevěk osobní zkušenost, často ji podceňuje. Otázkou tedy je, jak se z toho poučit?

Picture 5

Standardně zálohuji data cca 1 x za 14 dní tak, že překopíruji nebo překlonuji obsah HDD na externí 120 MB HDD. Ty nejůležitější si čas od času vypálím na DVD a do minulého týdne jsem si myslel, že mám o data postaráno.
Dokonce když jsem měl pocit, že počítač je nějak dýchavičný a mohl by "onemocnět", provedl jsem pomocí free SW (iBackup) přenesení nastavení či složek na jiné místo než je můj harddisk.

Přestože se jedná o podnikatelská data (jsem si vědom, že celo - firemní řešení musí být daleko sofistikovanějšíWinking, měl jsem "pocit bezpečí a jistoty" ... OMYL !!!

Až teprve při zastavení harddisku a následné komplikaci při obnově dat jsem si plně uvědomil, kde jsem udělal chybu. Podcenil jsem prevenci! Neuměl jsem si představit, že se mi to stane a o co mohu přijít. A to nemluvím o tom, kolik stojí obnova či záchrana dat. Dle složitosti a objemu to mohou být desetitisíce!

Zkuste si představit krizovou variantu: naposledy jste zálohovali před týdnem, posledních několik dní děláte na několika projektech s různými dokumenty v různém rozsahu. Stále je upravujete podle momentálních nápadů, mailujete na všechny strany a koordinujete se všemi zúčastněnými další činnosti. Za dva dny máte vše odevzdat a pilujete už jen detaily. Vše operativně bez času na přemýšlení, co by se stalo kdyby ...

A pak se TO stane. Zkolabuje disk, ztratíte netebook nebo omylem smažete složku.
Kolik by jste v tu chvíli byli ochotni zaplatit za to, abyste vše dostali zpět? Určitě to bude podstatně více než investice do řešení, kterým těmto problémům zabráníte. Proto jsem ihned po definici svých potřeb a výběru SW investoval do nákupu řešení a okamžitě jej začal používat.

Picture 7

To stejné platí v zásadě pro firmy a jejich data. Je to to nejcennější, co mají (hned po svých zaměstnancích samozřejmě ...) a podle toho je k tomu potřeba přistupovat.

Týmový konsenzus

Pro někoho to může znít nestravitelně, ale za termínem v názvu se skrývá docela obyčejná kolektivní shoda.

Mnohdy se stane, že nařízená změna ve firmě není všemi zúčastněnými beze zbytku akceptována . V praxi to znamená, že je nutné vytvořit takovou firemní kulturu, kdy společný návrh v rámci dané skupiny i směrem ven z firmy bude komunikován stejně. Je to tedy jistá míra kompromisu, ovšem pro vnímání image firmy velice důležitá.

Klíčová je samozřejmě
komunikace napříč firmou a vytvoření takových mechanismů, kdy existuje na konkrétní otázku stejná odpověď. Jinak řečeno: všichni táhou za jeden provaz a prosazují stejné cíle.

page2_blog_entry144_1

Dám vám příklad, který ilustruje stav kdy "levá ruka neví co dělá pravá" a dost možná je týmový konsenzus spíše zbožným přáním než realitou.

Dnes jsem oslovil dva manažery - shodou okolností - z jedné firmy s cílem zjistit dle konkrétních parametrů cenu nabízené služby, délku vypracování posudku a množství požadovaných materiálů. Později jsem dokonce zjistil, že jeden je společníkem a druhý prokuristou firmy.
První z nich mi sdělil, že nejbližší volný termín díky množství zakázek budou mít za 4-6 týdnů, délku trvání odhaduje 1-1,5 měsíce a cena bude (dle dohody kulaté razítko - daňový doklad - tzv. bez papíru ap.) od 40 - 70 tis.
Druhý mi na stejně formulovaný dotaz odpověděl, že mohu přijít hned zítra, posudek bude do 14 dnů a cena? Maličkost ... 100 - 120 tisíc korun.

Co si lze z tohoto konkrétního případu vzít? Podívejte se do své firmy a položte si otázku, zda se nemůže stát něco podobného i u vás? Jestliže bude odpověď "ano", zvažte, zda by nestálo organizaci, komunikaci a informovanost ve vaší firmě přehodnotit ...

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver