ledna 2006

Absolventi MBA 2006

Dnes v 18 hod. začne slavnostní promoce absolventů studia MBA (Master of Business Administration), které se letos konají v areálu Veletrhů Brno (BVV) v Rotundě pavilonu A.

Po slavnostních fanfárách přijde předsednictvo, následovat bude česká a britská hymna. Promoci uvede ing. Drdla a předá slovo prof. Hubíkovi. Ten požádá p. B. Woodwarda o souhlas s vyřezením absolventů a předání diplomů.

Slova se ujme promotor prof. Hubík, který po úvodu jmenuje jednotlivé studenty studia BA (Hons), kteří převezmou doplom, poté studenti MSc in Management Studies, MBA dle staré validace a MBA dle nové validace.

Po fanfárách následují studenti s vyznamenáním a předání ceny Keith C. Shorta studentům s nejlepším prospěchem. Následně bude věnován dar Lize Vozíčkářů a poděkování Externím Examinátorům.

Prof. Hubík ukončí další část a bude pokračovat ing. Drdla, který vyzve k projevům. Poté bude ceremoniál ukončen a absolventi společně s nejbližšími příbuznými odjedou na ples, který je připraven v hotelu International Brno.

Fotografie z akce můžete shlédnout ZDE. Seznam absolventů je ZDE. V letošním ročníku byli mezi absolventy mimo jiné i senátor a stínový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a primátor města Brna Richard Svoboda.

On-line marketing

Osobně chápu online marketing jako další nástroj, který - pokud jej budeme vhodným způsobem používat - nám pomůže dosáhnout našich cílů. Když se rozhlédnete kolem sebe zjistíte, že téměř každá firma již má svoji webovou prezentaci. Pokud se však budete dívat pozorněji zjistíte, že velká část z nich má (i pro laika) základní nedostatky jako pravidelná aktualizace nebo srozumitelné a přehledné informace.
Kdyby jste šli kolem výlohy obchodu, která je špinavá a slogany zvoucí k nákupu mají datum rok staré, zašli byste se tam podívat? Pochybuji ... a pokud ano, pravděpodobně by to bylo na dlouhou dobu naposledy ...

Do následujícího obrázku si můžete dosadit i jiná kritéria, nicméně je dostatečně srozumitelný a použitelný i pro pochopení segmentace v marketingu obecně. Existuje obecná skupina návštěvníků - potenciálních zákazníků. Podle vámi zvolených kritérií se postupným výběrem dostanete k vámi zvolené cílové skupině. Pokud jste schopni ji definovat a najít, není pak příliš velký problém sledovat a kvantifikovat (!) její chování. Kritéria sledování určímš podle toho, jakého cíle chceme dosáhnout.

Picture 2
Z hlediska marketingu jsou (resp. mohou být) webové stránky neuvěřitelným nástrojem, který má možnost být nejen užitečným interaktivním prvkem strategického řízení za přijatelných nákladů, ale především studnicí dat a informací o chování návštěvníků.

Chcete-li maximalizovat použitelnost vašich stránek, je nutné si uvědomit, co nám mohou informace přinést. Optimalizace má zpravidla následující kroky: sběr dat, jejich analýza, interpretace výsledků a návrh řešení s následnou úpravou webu. Přesně tak, jako klasické schéma marketingu "kamenného" s tím, že náklady při použití nových technologií jsou daleko nižší. Efektivita a rychlost odezvy nenabízí žádná jiná média.

Na webové stránky chodí pravděpodobně různí zákazníci z různých důvodů a míst. Online marketing má stejná pravidla a zákonitosti jako klasický marketing, využívá však jiné nástroje. Chceme-li být opravdu efektivní, musíme segmentovat. Musíme definovat cílovou skupinu svých zákazníků, vhodným způsobem je oslovit a prodat produkt nebo službu za nejvyšší možnou cenu. K tomu nám může web velice pomoci.

Každý návštěvník při svém putování internetem nechává spoustu informací a ty se dají dále strukturovat. Tyto informace však sami o sobě nedávají vyčerpávající rozbor chování návštěvníků nebo zákazníků a proto je potřeba využít komerčních specializovanýcj nástrojů, případně je kombinovat s vlastními dotazníky.

Jedním z nabízených komerčních produktů nabízejících intuitivní analýzu návštěvníků webu je ClickTracks.

Marketing jako investice II.

Spotřebitelé chápou, že mají možnost výběru, ale často nemají tušení podle čeho se mají rozhodovat. Rozhodují se proto často podle jediné věci, které rozumějí - a tou je cena.

Co z toho vyplývá a jak se proti tomu bránit? Je zřejmé, že pokud nefungují (a to je bohužel ve většině MSP) základní marketingové funkce, firma se může prosadit jen tím, že snižuje ceny ve snaze získat vše zpět v navýšeném prodeji. Ten se často nepodaří realizovat, marže nestačí na pokrytí fixních nákladů a nastává spirála na jejímž konci bývá úpadek.

Na počátku každé nové cesty je zhodnocení starých nebo současných činností. V našem případě to může být marketingový audit. Na základě jeho výsledků (příště si o něm povíme více) budete moci přemýšlet co, kde a jak zlepšit.
Stejně jako vědci, kteří projektují experiment si musíme klást správné otázky. Podobně jako Albert Einstein, který tvrdil, že důvod jeho úspěchu tkvěl v tom, že se maximálně soustředil na jedno téma a kladl si dětsky jednoduché otázky ... proč?... a proč? ... a proč! Jednoduché a účinné.

Další důležitou činností je nutnost "přetahovat" zákazníky konkurentům a neustále zužovat rozsah toho, čím se vymezuje váš konkurent na jediný rys nebo vlastnost a zároveň rozšiřujte vlastní vymezení a odlišnost. Jen tak si budete moci účtovat vyšší ceny a přesto nebudete mít o zákazníky nouzi. Stačí se podívat na situaci očima potenciálního kupujícího: existuje několik nabídek různých firem s téměř totožnými parametry, kterou z nich si vyberete? Na co se soustředíte při svém výběru? A hlavně ... co by vám pomohlo při rozhodování?

Pokud budete dostatečně empatičtí a zakomponujete do své strategie toto hledisko, najdete jistě odpověď na otázku jak příště nabídku koncipovat tak, aby byla odlišná a přitažlivá pro zákazníky, budete pak mít mnohem větší šanci obstát v konkurenčním prostředí.

Jedna z věcí je, že pokud chceme vyvolat v myslích spotřebitelů jasný obraz, musíme mít nejdřív jasný obraz my sami! Strategie je pak jediná věc, která vám bude poskytovat jasný směr ve chvílích, když budete na pochybách. Pok cokoli, co budete chtít dělat, dělejte vzhledem ke zvolené strategii.

Lídr v inovacích

Na základě průzkumu, který provedla v loňském roce konzultantská společnost Boston Consulting Group, zvítězila s velkým náskokem společnost Apple Computer jako nejvíce inovativní. Bylo osloveno 940 špičkových manažerů v 68 zemích světa.

Jako důvody byly uváděny zejména to, že: poskytuje zákazníkům vynikající prožitek z výjmečného designu , neustále přichází s novými myšlenkami a nápady, jež mění staré kategorie. jako například hudební přehrávače. Trvale rozvíjí podnikatelský model i značku.

Picture 1

Výše uvedený seznam je TOP 10 v pořadí světových lídrů v inovacích. Pokud se budete chtít dozvědět více, klikněte na odkaz, který vás přesměruje na stránky bostonské konzultační společnosti.

Inovace však neznamenají jen vytváření nových produktů, inovační potenciál může být skrytý i v síle značky nebo ve službách. Může stát sice spoustu peněz, ale neschopnost inovovat a přizpůsobit se vyjde rozhodně dráž. Proto vám radím: inovujte produkty, služby a především svoje myšlení. Pokud se Vám to povede, budete daleko úspěšnější. Je to možná jedna z mála konkurenčních výhod, které můžete uplatnit proti konkurenci levných a nekvalitních výrobků či služeb v případě, že chcete nabízet vysokou přidanou hodnotu se zajímavým profitem.

Cíle, plánování, kontrola

Při rozhovorech s přáteli či obchodními partnery často zmiňuji fakt, že je důležité mít jak v osobním, tak především v manažerském nebo podnikatelském životě cíle. Jakmile si totiž určíte svůj budoucí cíl, musíte si vytvořit nezbytné nástroje, které vám umožní je dosáhnout.
Kvalitní, promyšlený a kreativní marketing nabízí celou řadu nástrojů, které můžete využít. Například i když váš produkt není tak odlišný (a to bývá často), musí dobrý marketér přimět lidi, aby si mysleli, že je odlišný, lepší nebo zvláštní.

Nedílnou součástí moderního marketingu je plánování. V rámci budgetingu se musíte mimo jiné rozhodnout na které trhy se zaměříte, kteří zákazníci nebo skupiny jsou pro vás klíčové a které produkty (výrobky nebo služby) jsou pro vás prioritní.
Pamatujte také, že nové produkty mohou často přinést vyšší prodeje, ale málokdy zásadnější zisky ... a ty jsou podstatné! Pokud použiji příměr, tak pochybuji, že byste si koupili třeba nějaké akcie na dotvoření portfolia aniž byste uvažovali, že vám přinesou zajímavý zisk. Proto je vhodné - podobně jako v účetnictví - sestavovat výkazy zisku a ztrát podle značek (podle skupin zákazníků apod.).

Jestliže budete umět přiřadit náklady k výnosům v rámci dané kategorie (ideálně měsíčně), jste na dobré cestě k cílům, které jsem zmínil na počátku. Zapomněl jsem však na jednu podstatnou věc ... na kontrolu. Bez tohoto nástroje je celé plánování ztrátou času. Pokud však určíte kontrolní body a budete schopni srovnávat "on-line" předpoklady s realitou, máte rovněž daleko větší pravcděpodobnost, že na konci budete ve svém snažení úspěšní.
I když to zní paradoxně, je velice nutné, aby se podrobně rozebíral jak neúspěch, tak i úspěch. Často můžeme zjistit, že úspěch byl zapříčiněn jinými faktory než jsme předpokládali a tudíž se napříště vyhneme nezanedbytelným ztrátám.

Jedním z cílů těchto webových stránek je poskytnout rady, náměty k zamyšlení a jiný úhel pohledu na věci na první pohled zřejmé. Jsem však přesvědčen, že již při prvních třech faktorech strategického řízení zjistíte, že máte velké rezervy, nemám pravdu?
Možná vám připadne, že plánování či vyhodnocování je spíše doménou velkých firem. Není to však pravda, i malá společnost musí pečlivě zvažovat veškeré svoje výdaje a jakékoli pochybení může mít existenční dopady. Rozdíl je však v rozsahu plánování a mělo by platit, že každá činnost musí být efektivní, nesmí to být jen formální počin.

Příště bych se rád zaměřil na to, co trápí malé i velké firmy bez rozdílu ... jak se úspěšně bránit proti konkurenci nabízející "low price".

Macworld 2006

Dlouho očekávaná prezentace šéfa Apple Computer Steva Jobse skončila a já se pokusím shrnout nejzajímavější okamžiky. Pokud byste se chtěli podívat na streamované video přímo z kalifornského San Francisca, klikněte ZDE.

SF2006_events_int

Celá keynote se nesla v tradičním Jobsově duchu. Od neformálního oblečení účinkujících přes oslavu úspěchů až po stupňované napětí mířící k HW či SW novinkám.

Na počátku byly prezentovány veleúspěšné prodeje iPodů včetně jejich doplňků jako např. iPod Remote Control FM. Poté proběhla zajímavá prezentace Aperture.

Byla oznámena další desetinková verze Tigera ... 10.4.4 a nové widgety.

Zajímavé - a očekávané - bylo představení iLife 06 a především šesté aplikace tohoto softwarového balíku iWeb. Steve představil postupně jednotlivé apps a jejich vylepšené funkce. Dalším úspěšným počinem jsou kancelářské aplikace iWork 06, tentokrát jsou v novinkách například 3D grafy a nová témata. Vylepšené a rozšířené funkce jsou spíše kosmetické a největším přínosem jsou v Pages ůexcelové" funkce integrované do tabulky.

Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, neboť rozsáhlou reportáž přináší můj oblíbený server MujMac.

Druhá část prezentace proběhla především v duchu intelovské budoucnosti. Chcete-li se podívat na reklamu na první iMac s intelovským srdcem, ZDE je odkaz. Nové logo Intelu a oboustranné konstatování, že "we are ready" naznačuje, kam obě společnosti společně míří.

Další HW lahůdkou (alespoň pro mne) bylo představení nového notebooku, samozřejmě také s Intelem uvnitř. Nynější název těchto profesionálních strojů se mění na MacBook Pro.
Podle benchmarkingu je 4-5 x rychlejší než současný G4, je ještě tenčí, displej má o 70% vyšší kontrast, integrovanou iSight kamerku do rámu displaye s 2x vyšším rozlišením s vychytávkami typu MagSave.

V závěru bylo zmíněno datum 1.4.2006, kdy bude Apple slavit 30 let od svého vzniku. Velice se těším a jsem zvědav, co si na toto výročí pro fanoušky Steve a spol. připraví. Toto datum je pro moji maličkost zajímavé i z toho důvodu, že na apríla sfouknu na dortu 35 svíček ... Happy.

O Stevovi se říká, že je neuvěřitelný perfekcionalista a následující obrázek jen dokazuje, že Jobs rozhodně nenechává nic náhodě...

Picture 1

Outsourcing a ICT security

Ruku na srdce ... kdo z nás manažerů si při běžném rutinním provozu vzpomene na to co se stane, když bychom přišli o firemní data? Ať už zásahem hackerů, chybou zaměstnance nedodržujícího základní bezpečnostní zásady nebo firmou, která udělala špatně svoji práci nebo podcenila zabezpečení.

Kdo z malých firem má zpracovánu strategii IS/IT, jejíž součástí jsou jasná pravidla včetně toho jak zabezpečit data, dále pak postupy zálohování dat a ochrany proti zneužití informací a komunikace (pokud nejsou IS/IT řešeny interně) s externí společností outsourcující tuto oblast? Faktem je, že přes stovky virů a ostatních havětí potulujících se po internetu, je většina problémů způsobena zásahy interními (za více než devadesáti procenty stojí běžný uživatel nehledě k nákladnosti řešeníWinking.

page2_blog_entry115_1

Pokud se nyní podíváme na dodavatele informační bezpečnosti, nelze vytrhnout její řešení z kontextu bez znalosti korporátní strategie, ale obecně se dá říci jak postupovat v případě hledání externího řešení.

Co byste neměli slyšet od dodavatele bezpečnostního řešení:

Zajistíme vám stoprocentní bezpečnost ... ta totiž neexistuje a seriózní dodavatel ji nebude slibovat, jde o maximální možné zabezpečení a eliminovat případná rizika
Vše zařídíme, o nic se nemusíte starat ... přestanete mít přehled a ohrožujete tím to nejcennější co máte - data
Tohle je jediné možné řešení
... většinou to není pravda a často je více možných řešení - byť jen v případě různých dodavatelů
To se nemůže stát
... na to nelze spoléhat a historie zná tisíce případů a neomylnost neexistuje ani ve světě software i hardware
Máme pro vás nejlepší řešení
... mimochodem co vlastně děláte? ... nejde o to nechat si vnutit "ideální řešení", ale najít nejlepší řešení v kontextu po seznámení se z celkovou situací
Toto budeme muset měnit
... pokud jde o špatné návyky tak ano, v opačném případě je to špatná taktika - bezpečnostní řešení by nemělo být téměř postřehnutelné

V každém případě je nutné si uvědomit, že bezpečnost firemních dat je nikdy nekončící proces a proto je důležité vypracovat IS/IT strategii tak, aby stála na pevných základech. Měla by také akcentovat i finanční situaci a budoucí růst. Zkuste si uvědomit, že zabezpečení není náklad, nýbrž investice. Zkuste si spočítat kolik vás stojí zabezpečení a kolik byste museli zaplatit, kdybyste o - byť jen část - svých dat přišli.
Podmínkou komplexního řešení by měla být systematičnost a dlouhodobá stabilita, důležitou součástí pak školení o informační bezpečnosti, které může ušetřit statisíce.

(ne)Bezpečný Skype

Řada z vás se jistě setkala s volně dostupným softwarem Skype. Od svého uvedení někdy koncem roku 2003 si tento program umožňující nejen chat, ale především volání "zdarma" prostřednictvím Internetu nainstalovalo téměř 54 milionů zákazníků. Zvláště od září 2005, kdy za neuvěřitelnou částku 2,6 miliardy dolarů koupila tvůrce této technologie - společnost Skype Technologies aukční on-line síň eBay, se počet zákazníků navýšil o dalších 12 milionů a dále strmě roste.

Především díky jednoduchosti instalace a obsluhy, raketovému rozšíření a velké oblíbenosti je trnem v oku klasických i telefonních společností i nově vznikajících společností nabízejících komplexní řešení internetové telefonie. Možná i proto se tyto lobbistické skupiny pokoušejí různými průzkumy znehodnověrnit Skype a vyvolat zdání, že je tato technologie velkým potenciálním bezpečnostním rizikem. Je to však pravda?

Skype je potenciálním rizikem právě z toho důvodu, že je přitažlivý pro miliony uživatelů a stáhnout a nainstalovat si jej může každý zaměstnanec mimo kontrolu manažerů IT. Je navíc uzpůsoben tak, aby procházel přes firewally a nenechával téměž žádné stopy své přítomnosti. Díra vytvořená pro telefonní hovory pak může být zneužita ke krádeži dat nebo vypuštění virů.

page2_blog_entry113_1

I když dosud nebyly hlášeny žádné útoky zneužívající technologii Skype sám provozní ředitel společnosti říká, že je možná správné, aby se Skypu vyhýbaly společnosti, které jsou například v rukou státu nebo pracují s citlivými informacemi. Podobně na tento jev nahlížejí některé nadnárodní společnosti (farmaceutická Novartis nebo chemická Degussa) či university a výzkumná pracoviště.

Na druhou stranu jednotlivci nebo malé firmy, které počítají každou korunu a o bezpečnost se příliš nestarají jsou Skypem nadšeni. Ale ani některé velké společnosti si z toho těžkou hlavu nedělají ( obří Greif s obratem 2,2, mld. dolarů). Skype se stále snaží potenciálně napadnutelná místa uzavřít a například nezávislý čtyřměsíční bezpečnostní audit z poloviny loňského roku jej označil za bezpečný a spolehlivý.
Společnosti s nejpřísnějšími normami se patrně budou Skypu vyhýbat, ale podle mého dokud se hackerům nepodaří vymyslet na Skype útok, můžeme si být relativně jisti a nerušeně chatovat a telefonovat.

Offshoring? Ano.

Zatímco s termínem outsourcing se setkal téměř každý, offshoring je používaný mnohem méně. Především moderní průmyslová výroba jej využívá poměrně často díky možnostem výrazného snížení provozních nákladů (až 50-60%) přesunutím do levnějších zemí.
Dříve se výroba z "drahého Západu" přesouvala například do Irska, po pádu železné opony do zemí bývalého východního bloku a pak dále na východ, především do Číny nebo stále oblíbenější Indie. Hybnou silou offshoringu jsou propastné platové (a někdy i daňovéWinking rozdíly. Tyto úspory ve fixních nákladech vysoce převyšují náklady nutné na přesun výroby nebo zaškolení zaměstnanců.
Pro představu měsíční náklady na vysoce kvalifikovaného zaměstnance-dělníka (mzda+příslušné odvody) jsou řádově: Německo 5 000 euro, Česká republika 1 000 euro, Slovensko 800 euro, Čína 150 euro.

Podnik samozřejmě neuspoří jen na platech, ale také například tím, že najde místní levnější subdodavatele nebo využije možnosti outsourcovat služby také za podstatně výhodnějších podmínek.
Dnešní globalizovaný svět nabízí nepřeberné množství příležitostí (!) v oblasti offshoringu nejen pro nadnárodní společnosti, ale také pro malé firmy nebo dokonce jednotlivce. Najdou se ovšem také
společnosti, které nabízejí založení offshoringových společností především za účelem "daňové optimalizace" a získání tak náskoku před konkurencí.

Firmy se mohou stát konkurenceschopnější, navýší zisk a sníží ceny což podpoří poptávku. Firmy tak mohou investovat do vylepšení současných výrobků nebo vývoje nových. Zvýšená poptávka přispěje k inovacím a ty mohou vytvořit nová místa jako náhrada za ty, které v důsledku offshorových činností zaniknou. Logické a efektivní ... co říkáte? Nevím, jestli je to vždy pravda ani netvrdím, že je to jednoduché. Snažím se však na tento model podívat i z pohledu využitelnosti pro malé české firmy. Pominu nyní možnost skutečného fyzického přesunu, ale pozasavím se u myšlenkového základu offshoringu.

Mám zkušenost, že ve většině malých firem spoustu činností zajišťuje nejvyšší vedení nebo dokonce sám majitel. Je to patrné zvláště u společností, které vyrostly z ničeho především díky podnikatelské odvaze, energii a charismatu majitele. V jisté fázi se některé z těchto činností stávají rutinou, avšak relativně příjemnou nebo pohodlnou. Zabírají však mnoho času a na strategické či klíčové záležitosti zůstává málo prostoru. Pak dochází (oprávněně) k pocitu, že se nic nedá stihnout a problémy na sebe nedají dlouho čekat.

Možná se ptáte, co má předchozí odstavec společného s offshoringem. Mám za to, že řešení na tento typ problémů má stejný základ. Pokud se čistě pragmaticky zamyslíme nad tím, jakou hodnotu (chcete-li hodinovou cenu) má práce majitelů nebo managementu, je logické pokusit se svoji náplň práce přesunout na někoho jiného. Často se hledají důvody proč to nelze místo aby tomu bylo naopak. Toto delegování je efektivní, motivační a pro firmu jako celek výhodné.

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver