února 2006

Udržte kvalitní pracovníky!

Možná se shodneme ... získat a udržet kvalitního pracovníka je problematické. Představte si situaci: Máte dobrý podnikatelský projekt, peníze či investora ... zkrátka vše důležité a teď stačí jen to poslední, zajistit kvalitní pracovníky. Nebo máte dobře fungující firmu, slušnou pozici na trhu a chcete doplnit stav o perspektivní a loajální zaměstnance.

Sociální sít však (bohužel pro firmy) dovoluje i nezaměstnaným si vybírat v nabídce pracovních míst a nebrat cokoli. Patrné je to především v Praze a dalších místech s nízkou nezaměstnaností.
Nicméně, zkuste si odpovědět na otázky ... proč mají zaměstnanci zájem o práci právě u Vaší firmy? Chtějí uspokojit svoje potřeby z materiálního hlediska nebo se snad dozvěděli o tom, že nabízíte vysoké mzdy s malou mírou odpovědnosti a výkonem?

Ať je to jakkoli, berte v úvahu, že část z nich má skutečně v úmyslu býti loajální, chce pracovat s vysokým výkonem a pracovat na sobě. Potom je vhodné nabídnout efektivní systém benefitů.

Možná máte nějakou nabídku benefitů a jsou pro všechny zaměstnance. Zvažte však jinou možnost ... tzv. cafeteria systém. Zaměstnanec si v rámci stanoveného limitu zvolí pro sebe nejpotřebnější benfity. Získá ze svého pohledu víc i když je rozpočet stejný nebo nižší. Statistika říká, že plošný systém benefitů zaujme cca 30% lidí.

Zkuste tedy zvážit, zda nabídka benefitů s rozhodnutím zaměstnance (a stejným nákladem pro firmu) není vhodnější variantou než fixní nabídka.

Nejčastější zaměstnanecké výhody u nás jsou:

Pojištění a spoření (penzijní, úrazové či životní pojištění, stavební spoření ap.)
Zdraví (sportovní aktivity, příspěvek na kulturu, zdravotní péče, dovolená a volné dny aj.)
Další (vzdělání, jazyky, mobil či auto k soukromým účelům, výrobky zaměstnavatele nebo sleva na výrobky atd.)

iPod (r)evolution

Kdo by neznal iPod - přehrávač multimédií od Apple Computer. Jedním z posledních trháků tohoto fenoménu byl iPod nano a iPod Video. Neuběhlo však příliš mnoho času a už se spekuluje, jaká bude další inovace veleúspěšné řady. Jedním ze serverů přinášejících "zaručené zprávy" o přísně střežených novinkách od Apple je MacRumors.

Pokud to není jeden z mistrných marketingových tahů - jak zmást konkurenci - velkého hráče Jobse, na obrázku vidíte další článek v evoluční řadě iPodu.

Picture 1

Pokud znáte iPod nano (na obrázku vlevo), dokážete si udělat představu o velikosti iPodu AV. Na první pohled zaujme obrazovka přes celou plochu a virtuální ovládání Click Wheel na dotykovém displayi.
Vsadil bych se, že tato technologie bude v budoucnu využita v dalších produktech od Apple a tato inovace je jen reakcí na to, aby si iPod udržel globální prvenství na trhu.

Podpora MSP

Kolik podnikatelů z kategorie malých a středních podniků (MSP) si čas od času posteskne, že podpora MSP ze strany veřejné správy a obecného okolí je mizivá? Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to velká většina ... Zkusme se ovšem podívat (jak jinak Happy) na tento jev z jiného úhlu pohledu.

Ruku na srdce, kolik z nás může říci, že jeho informovanost o všech možnostech podpory podnikání či je dostatečná? Jaké používáme zdroje, kolik času věnujeme hledáním a tříděním informací? Většina - především malých podnikatelů - to považuje za ztrátu času se zdůvodněním, že "musí vydělávat peníze, ne věnovat čas analýzám, internetu a papírováním". Statisticky je však dokázáno, že podstatnou část úspěchu tvoří kvalitní znalosti obecného okolí firmy a dobrá predikce vývojových trendů v oboru.

Rozumím podobným úvahám, nicméně jsem přesvědčen o nepodloženosti takového postoje. Jeden z důvodů je absence strategické myšlení, což v praxi znamená, že podnikatelé nemají v návalu operativy čas se na chvíli zastavit, utřídit si priority, určit cíle a pokusit se definovat tu "správnou" strategii.
Druhým důvodem je systematičnost jejich chování a využívání moderních technologií. Jako příklad uvedu jeden z mých oblíbených serverů www.businessinfo.cz. Je zde možnost zaregistrovat se k odběru mailových newsletterů a mít tedy pravidelné a aktuální informace o podnikatelském prostředí.

Jednou z posledních zpráv, kterou jsem na něm zaregistroval je existence on-line testů odhalujících vaše slabé stránky s návrhem řešení. Jsou sice v obecné rovině, ale nečekejte bez hlubší znalosti právě vašeho provozu konkrétní návrh řešení. Pro vnímavé je tu však dostatek námětů k zamýšlení. Testy jsou například z oblasti marketingu nebo personalistiky.

Dalším z informačních serverů s informacemi o podpoře MSP je CzechInvest. Jedním z klíčových počinů v podpoře MSP bylo vytvoření Národního registru poradců v druhé polovině roku 2005. Koncem roku bylo registrováno 171 odborníků a nyní dosahuje počet žádostí o zapsání téměř 800 poradců.Tento registr umožňuje přístup podnikatelům k vysoce kvalifikovaným a prověřeným konzultantům. Seznam se průběžně aktualizuje a práce poradců je neustále kontrolována a hodnocena. MSP mohou na jejich služby získat 50% dotaci z nového programu Konkurenceschopnost. Je zde k dispozici z fondů EU ještě téměř 7 mil. Kč. Pokud máte zájem, ozvěte se na některý z kontaktů na těchto webových stránkách. Doufám, že moje žádost o zapsání do registru proběhne po tříkolovém řízení kladně a budu Vám moci tuto příležitost ve formě výrazné slevy na poradenské služby zprostředkovat.

Těším se na Vaše ohlasy a nezapomeňte ... to nejcennější, co můžete vlastnit v businessu, jsou informace!

Inkaso pohledávek

Podle mých zkušeností má většina malých a středních firem problémy s průběžným financováním. Mezi největší problémy považují dle CES manažeři příliš velké zdanění, nezaplacené faktury a problémy s dodavateli. Na druhé straně pomyslného žebříčku jsou jsou nedostatečné informace z trhu, nedostupnost úvěrů a nízká úroveň řízení.

Samozřejmě, že mohou být poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými obory, nicméně lze souhlasit se statistickým poměrem 70:30, kdy až 70% zákazníků úmyslně využívá - většinou nedobrovolně - úvěrování od věřitele. Jen malá část z nich je zasažena skutečnou platební neschopností.

Picture 3

V současném podnikatelském prostředí je tento neutěšený stav - ať už se nám to líbí nebo ne - bohužel poměrně častý. Existují sice pokusy platící firmy zvýhodňovat (Registr solventních firem), nicméně zatím nemá tato výsada takovou prestiž, jakou by si zasloužila.

Co je však na celé záležitosti paradoxní? Vidím zde dvě roviny a obě spolu úzce souvisí. První z nich je skutečnost, která by měla být alarmující. Manažeři se často shodují, že vinu za nedostatečný cash flow nesou včas neplatící zákazníci nebo naopak včasnou úhradu požadujíci dodavatelé (světe div se!). Neuvědomují si však fakt, že klíč k vyrovnané platební bilanci drží v rukou především oni, resp. jimi definovaná kvalitní obchodní strategie s patřičnými kontrolními nástroji.

Druhá rovina není na první pohled přiliš viditelná, ale při pečlivějším zkoumání zjistíme, o kolik financí nás připravuje falešná loajalita vůči problémovým zákazníkům. Mám na mysli stav, kdy úvěrování není strategií a taktikou, ale nedobrovolným financováním klienta. Stačí jen spočítat, kolik z marže ztratíte (např. díky inflaci nebo nemožností výhodně prostředky použít) pokud nedostanete uhrazeno včas nebo kolik naopak zaplatíte za půjčení prostředků z krátkodobého úvěru či factoringu.

Jak u vás funguje management pohledávek? Zkusili jste se někdy řídit výběrovým kritériem jako např.: přínos zakázky/(hodnota zakázky x doba financováníWinking ? Určitě není od věci mít přehled o době obratu pohledávek, závazků nebo zásob.

Jinak řečeno ... úroveň řízení je v tedy naprosto zásadní a pokud v této oblasti existují problémy, je zřejmě nutné zajistit razantní nápravu.

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver