prosince 2005

PF 2006

Přeji celé svojí rodině, všem blízkým, kamarádům a přátelům, spolupracovníkům i obchodním partnerům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti nejen do nadcházejícího roku 2006.

Poselství, které bych Vám rád všem předal je obsaženo v následujících řádcích...

Zkuste si každé ráno odpovědět na otázku “Kdyby byl dnešek posledním dnem mého života, chtěl bych udělat to, co se dnes chystám udělat?”. A kdykoliv bude odpověď v příliš mnoha po sobě následujících dnech “ne”, zkuste zvážit, zda byste neměli něco změnit.

logo_uhel_pohledu_3

A pamatujte, že ...

... vše je jen otázka úhlu pohledu.

Orbovat se vyplatí

Pro ty, kteří ještě neslyšeli o službě Orb tu mám námět na využití této technologie.

Služba funguje tak, že si do počítače nainstalujete aplikaci a vymezíte jí oblast vašeho HDD. Tím z něj vytvoříte server. Ten pak dokáže vyslat požadované soubory kamkoliv, kde se zrovna nacházíte.

Použijete přitom připojení přes webové stránky www.orb.com a o požadovaný materiál si říct. Nainstalovaná aplikace pošle zvolené soubory z vašeho domácího počítače na server služby Orb a ten pak do počítače u kterého se zrovna nacházíte. Přijmout data můžete i do PDA, telefonu nebo Palmu ... zkrátka do jakéhokoli zařízení podporující přehrávače RealPlayer nebo WindowsMediaPlayer. V případě souborů-dokumentů je samozřejmě také nutné mít potřičnou aplikaci.

Možná jste se dostali do situace, kdy jste si chtěli vzít práci domů a nevěděli dopředu, které dokumenty budete potřebovat. Jelikož si všechny soubory vzít nemůžete nebo nechcete, stačí nasdílet předpokládané data na firemním disku a doma můžete mít vše potřebné. Nebo jiné využití Orbu: můžete své soubory zpřístupnit přátelům. Stačí jen přidat jejich jména do seznamu příjemců a oni si mohou přes příjemné uživatelské prostředí stáhnout co chtějí.

Picture 3

Jako vše má i Orb svoje kladné stránky stejně jako zápory. Mezi ty příjemné patří nulové náklady (kromě připojeníWinking, nezávislost na serverech třetí strany, možnost sdílet cokoli co máte na počítači. Na druhou stranu je nutné mít rychlé připojení a určité nebezpečí - byť relativně nízké - existuje v průniku nepovolaných do vašeho počítače.

Orb podle mého ukazuje jednu z cest, kterou se spotřební elektronika a komunikační technologie budou ubírat.

Nový silniční zákon

Dne 21. září 2005 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů

ZÁKON č. 411,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.

Vzhledem k tomu, že zákon obsahuje řadu ustanovení, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvyšuje výši postihů řidičů, zasílám Vám hlavní změny, ke kterým v této oblasti dochází.

Novela zákona začne platit od 1. července 2006, do té doby bude vyhlášeno úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Pokud si chcete dozvědět nejdůležitější změny, který zmíněný zákon přináší, klikněte na odkaz.

Láká Vás práce z domu?

Práce z domova má bezesporu spoustu výhod ... a to jak na straně zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Z rozsáhlého průzkumu firmy Monster vyplývá, že pro velkou část Evropanů je tento způsob práce velice lákavý. V průzkumu odpovídalo téměř 12 tisíc respondentů z 16 zemí (červený graf) včetně České republiky (modrý graf).

Picture 1 Picture 2

Mezi největší nevýhody patří nutnost osobní disciplíny a koncentrace, neustálá přítomnost práce a nedostatek sociálních kontaktů. Je také zřejmé, že ne pro každou firmu, pozici a zaměstnance je tento způsob možný. Jedná se především o některé kancelářské práce nebo manažerské pozice.

V celé Evropě se setkáváme se zásadním rozporem meti počtem zaměstnanců, kteří by rádi z domova pracovali a těmi, kteří tuto možnost doopravdy mají. Překážkou bývá nechuť zaměstnavatele k tomuto způsobu práce, konzervativní myšlení a také nedůvěra. Na jedné straně se firmy - pokud dojde k dohodě - nebrání poskytnout kancelářské vybavení, na druhé straně mnoho zastánců podceňuje možná rizika neboť nemají zkušenosti.

Jeden z komerčních subjektů zabývající se Home Office Life (HOL) definoval některé parametry, na základě kterých je nutné zvážit individuální situaci:

- dobrá práce s časem, uplatněná sebekázeň a pravidelný časový rozvrh, jinak zůstaneme neproduktivní
- máte.li společenskou povahu, zajistěte si příležitosti pro osobní komunikaci nebo začnete tuto práci nesnášet
- pokud to lze, oddělte část vašeho domova, kterou využíváte pro práci od zbytku domácnosti

Není příliš vzdálená doba, kdy tento nebo podobný (holandskýWinking způsob práce v současné znalostní době bude daleko využívanější než je tomu dosud. Tímto způsobem již nyní fungují tisíce drobných živnostníků, ale pro zaměstnance to ještě zdaleka není standardem.
Tlak na náklady, efektivitu a produktivitu práce přinutí zaměstnavatele změnit myšlení a budou více přemýšlet, oddělit výrobu od ostatních činností, které mohou být řešeny formou HOL . Současně se zvýší nároky na využívání informačních technologií a projektové řízení.

Pokud se chcete přidat k průzkumu, vyplňte prosím následující dotazník.

Jeho Veličenstvo Google

Google se pomalu, ale jistě stává tím, čím býval Microsoft. Mladou a energickou společností, která pracuje na řešení největších technických problémů dneška. Než se internet stal fenoménem, jímž je dnes, lákal špičkové talenty zajímající se o nejobtížnější technické problémy především Microsoft nebo SunMicrosystems. Pokud si však Google udrží svoje postavení v čele inovací, mohly by položit základ příští generace podnikových laboratoří jako Xerox, IBM nebo HP.
Silným lákadlem pro nynější přední odborníky je pracovat s některými technickými guru technologií jako XML, Unix nebo AltaVista.

logo-1

V Googlu je však neméně přitažlivý další fakt. Je zde vytvořena bláznivá kultura dokonale synchronizovaná s excentrickým životním stylem. U techniků je například podporováno, aby jeden den v týdnu věnovali čas vlastním projektům, relaxovali v prostorných kancelářích jízdou na kolečkových bruslích nebo chodili do podzemních garáží hrát hokej.

Většina z nás zná jeho logo v souvoslosti s vyhledáváním, ale ne všichni ví o dalších zajímavých projektech. Proto zde naznačím některé z nich.

- reklamní programy AdWords a AdSense

- Google email asi není třeba představovat, nicméně existuje i v české lokalizaci a jeho intuitivní prostředí je bezesporu povedené.

- Google Earth je program, který vám umožní prohlédnout si jakékoli místo na Zemi v 3D na základě satelitních snímků a můžete jej zdarma stáhnout ZDE. I když tento produkt nijak zvlášť nepropaguje, díky spolupráci s NASA naznačuje, kam míří jeho další kroky.

- Google Desktop je produkt k lokálnímu vyhledávání souborů. Kromě toho umí i spoustu dalších funkcí, např. zobrazovat přijaté e-maily či navštívené webové stránky. Zdarma jej lze stáhnout ZDE. Bylo zde myšleno i na firemní klientelu, kdy se počítá s nasazením na několika PC i na víceuživatelském počítači.

- Google Blog je reakcí na rozmach internetových blogů (deníčků), které nás poslední dobou zaplavují a mají za cíl odhalit na veřejnosti svoje názory a postoje. Stránka, kde můžete zdarma využít prostředí bez znalosti HTML nebo PHP kódů.

Dalšími technologiemi (z nichž některé přišli na svět akvizicíWinking jsou: Google Local for Mobile, Google Moon, Google Sitemaps, Google Base, Google Toolbar a další.

S některými výše uvedenými produkty se Vás pokusím seznámit někdy příště.

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver