Virtuálně v Apple Storu

Bohužel ne každý, kdo by chtěl, se podívá do New Yorku. A pokud se tam přesto dostane, třeba mu nevyjde čas na návštěvu jednoho z Apple Storů. Proto vám zde nabízím virtuální prohlídku jednoho z nejhezčích obchodů, konkrétně na Fifth Avenue.

Picture 3
photo4

Co říkáte, není to nádhera? Pokud byste chtěli virtuálně zabrousit dovnitř, klikněte na následující odkaz.

Assessment centrum NRP

Včera jsem se zúčastnil druhého kola výběru do Národního registru poradců (NRP). Vedoucím komise byl senior konzultant ze společnosti Scott and Hagget, kterou si jako externího partnera pro tyto účely Czechinvest najímá.

V rámci assessment centra mne zaujal dotaz "Jaký by měl být ideální konzultant?". Pravdou je, že do té doby jsem si tuto otázku nekladl a moje bezprostřední odpověď mohla komisi zaskočit. Řekl jsem totiž, že ideální poradce by se měl chovat jako já ... tzn. měl by mít na mysli především zákazníka, být dostatečně empatický, měl by pochopit firemní kulturu a znát firemní cíle. Dále se musí dobře orientovat v dané problematice, mít dostatek zkušeností a zejména by měl srozumitelně komunikovat získané poznatky. Zároveň jsem dodal, že si nejsem jist, zda výše uvedená kritéria beze zbytku splňuji, nicméně snažím se vytvořit v mysli ideální představu očima klienta a podle této představy se maximálně řídit.

Picture 1

Zdaleka ne všichni majitelé a představitelé managementu jsou ochotni přijmout manažerskou rétoriku typu analýza, strategie, vize či konsenzus. Proto je důležité nalézt vhodnou formu komunikace, může mít totiž zásadní vliv na to, zda budou Vaše doporučení přijata a realizována. I tato skutečnost hraje důležitou roli v práci poradce či konzultanta.

Výsledky tohoto pohovoru a další postup by měly být známy do jednoho měsíce, takže uvidíme, jak jsem splnil roli "ideálního konzultanta podle Scott and Hagget" ...

A zase ta komunikace ...

Komunikace ... toto slovo je často používané, ale co je jeho hlavním smyslem? Podle mého to není zdaleka "jen" předávání informací. Jejím hlavním účelem - jako nástroje práce s lidmi - je rozvoj vzájemné důvěry a shoda na cílech a úkolech, které přinesou firmě žádoucí výsledky.

Důležitým faktorem je skutečnost, že obsah i forma se musí přizpůsobit příjemci - nikoli naopak. Bohužel je tento aspekt často podceňován, zejména ve vztahu nadřízený - podřízený. Je důležité si vyjasnit vzájemná očekávání, od něhož se odvíjí úspěšná spolupráce manažerů a zaměstnanců.

Je třeba zaměstnancům práci plánovat, organizovat a následně kontrolovat? Nebo je lepší důvěřovat jejich schopnostem a názorům a snažit se je získat pro splnění firemních cílů prostřednictvím dohody? Zajisté lze argumentovat, že záleží na situaci. Jako dlouhodobě efektivnější přístup se osvědčuje ten druhý, spojený s leadershipem - vůdcovstvím.

Skutečná komunikace je zásadně obousměrná, otevřená, empatická a respektující, průběžná a zaměřená na významné skutečnosti. Je však nezbytné, aby slova, činy, názory a prezentované cíle manažera byly konzistentní a ve firmě musí být nastaveny patřičné mechanismy.

Jednou z metod je MBO (Management by Objectives - řízení pomocí cílů). Tuto metodu můžete použít jak na krátkodobé, tak na střednědobé úkoly. Je také vhodné si předtím položit otázku, zda zaměstnanec: 1. MŮŽE ?, 2. CHCE ?, 3. ZNÁ ?, 4. UMÍ ?

open_dagen_mbo_2006-1

1. Určete si měřitelné, jasně definovatelné cíle podle pořadí důležitosti.
2. Jakým způsobem a pomocí čeho se dosáhne daných cílů (metody, směrnice, postupy, zdroje ..)?
3. Co potřebujete zajistit od firmy/nadřízeného, abyste dosáhli vytyčených cílů?
4. Kdy budou jednotlivé cíle splněny, do kdy nebo v jakých intervalech budou plněny dílčí úkoly?

Hodnotící období může být dle konkrétního úkolu různě dlouhé. Zároveň je žádoucí, aby byl průběh koučován nadřízeným a měl by existovat krátký písemný zápis. Na jeho základě mohou obě strany průběžně kontrolovat, zda se neodchylují od vytyčených cílů.

Hasta la vista, Vista

Toto je docela výstižný slogan, který se objevil na vývojářské konferenci WWDC 2006, která začala prezentací šéfa společnosti Apple Steva Jobse. Předznamenal tak, čemu bude věnována velká pozornost v následujícím období.

Picture 1

Úvod keynote obstaralo - kromě tradičního přehledu úspěchů - představení nového HW ... profesionální stroje Mac Pro a novou generaci serverů Xserve. Poté se - přes vývoj a historii Mac OSX a srovnání s konkurenčním Windows Vista - dostal Steve Jobs a jeho kolegové k představení některých pokročilých technologií v připravovaném OS 10.5. Leopard.

Picture 1

Mnoho z nás čekalo více, například představení Apple iPhone či nový iPod nebo nějakou novou aplikaci alá Excel od MS. Objektivně však musím říct, že nelze každého půl roku přinášet na trh revoluční výrobek. Každopádně další pokus bude v září na Apple Expo v Paříži.

Na těchto odkazech naleznete český a anglický komentář k prezentaci.

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver