difference-between-marketing-pr-advertising-and-branding

MARKETING


Podle jedné z mnoha definicí je marketing manažerským procesem umožňující zjišťování, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků rentabilním způsobem.

Marketing je aplikovaný vědní obor, který je součástí managementu a je komplexem činností zaměřených na spotřebitele a trh. Usiluje o to, aby firmy vyráběly nebo prodávaly zboží či nabízely služby, které zákazník požaduje. Dále zjišťuje jeho přání a potřeby a zároveň je přizpůsobuje z hlediska ceny, designu, propagace a dalších faktorů.

Činnost marketingu může být relizována za předpokladu, že jsou splněny některé základní předpoklady. Přijmeme-li názor, že jedním z těchto předpokladů je směna, musí tedy existovat předmět směny. V rámci tohoto procesu si navzájem obě strany směňují nějakou hodnotu, např. službu za peníze a oboustranně dosáhnou uspokojení svých potřeb. Dalším předpokladem je existence dvou nebo více partnerů (jednotlivci, organizace, firmy), mezi kterými tato směna probíhá. Tito partneři zároveň chtějí a jsou schopni tyto potřeby uspokojit a musí mezi nimi probíhat komunikace.
I když jsem výše poznamenal, že marketing vyhledává potřeby zákazníků, aby je mohl uspokojit, není to vždy dogma. V zásadě totiž souhlasím s jednou z největších autorit světového marketingu, s profesorem Philipem Kotlerem, který rozlišuje tři úrovně marketingové výkonnosti.

Reaktivní marketing – jak je již z názvu patrné – je reakcí na již identifikované potřeby. Tento typ výkonnosti tvoří převážnou část dnešního marketingu. Jiný typ představuje anticipativní marketing, který je sice svým zaměřením riskantnější, ovšem v případě správného načasování a vcítění se do budoucích potřeb zákaznníka, může být velice úspěšný. Ideálním příkladem je například IKEA. Posledním z úrovní je marketing, který přímo vytváří potřebu zákazníka a buduje si tak vlastní trh. Tento typ marketingu utvářejícího potřeby a „měnícího pravidla hry“ je rozhodně nejodvážnější. Výstižný mi v tomto případě připadá citát: „Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je vytvořit ji“. Firmy praktikující tento styl totiž významným způsobem obohacují naší společnost. Za všechny podnikatelské subjekty, které dokázali uvést na trh výrobky či služby, o nichž jsme neměli ani tušení a které nikdo nevyžadoval, chci zmínit firmy Sony, Gilette nebo HP.

difference-between-marketing-pr-advertising-and-branding

© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver