Screen shot 2010-03-14 at 14.15.59
"Sun Tzu - Art of The War"

Posláním těchto stránek je podívat se na problematiku strategického a marketingového řízení firmy z jiného úhlu pohledu. Mojí snahou je vysvětlit důležitost těchto termínů, resp. toho co vyjadřují, pro moderní řízení současných - především malých a středních - firem.

Při tvorbě nosných článků jsem čerpal ze svých zkušeností při řízení firem především obchodního zaměření, vlastních podnikatelských aktivit a v neposlední řadě ze studia MSc. a MBA (Senior Executive), kde jsem měl to štěstí seznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti strategického řízení, obchodu a marketingu, lidských zdrojů nebo IS/ICT.

Hlavní články pojednávající o strategickém řízení, malých a středních firmách (MSP) a marketingu jsou výňatky z mých disertačních prací zaměřené na tuto problematiku.

Motto, které mi vzhledem k zaměření obsahu stránek připadá výstižné:

"Úhel pohledu má hodnotu osmdesáti bodů IQ. Hlavně a především je to problém úhlu pohledu" -- Alan Kay


© 2012 Jiri Koukal. Powered by RapidWeaver